Wettelijk - Kunderberg-Natuur

Kunderberg-Natuur
Ga naar de inhoud

Wettelijk

Wetgever, provincie en terreinbeheerders
Helaas biedt bestaande wetgeving de jagers veel vrijheden om hun bloederige hobby uit te oefenen. Zo mogen bijvoorbeeld de fazant, de wilde eend, de houtduif, het konijn en de haas in het jachtseizoen (zonder aangetoonde noodzaak en puur voor het plezier van de jagers) worden bejaagd; voor het afschieten van andere diersoorten is een afschotvergunning nodig die door de provincie wordt verstrekt op basis van door jagers aangedragen argumenten. Deze afschotvergunning wordt door de provincie in het algemeen klakkeloos verleend. De eigenaren van de grond (boeren, gemeenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap) kunnen de jagers al of niet toegang tot hun terreinen verschaffen. In het algemeen gebeurt dit probleemloos, zelfs door terreinbeheerders waarvan men zou verwachten dat zij de bescherming van flora en fauna hoog in het vaandel dragen, zoals Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap.
Wettelijke beperkingen
Toch bestaan er wettelijke regels die aan de jacht beperkingen opleggen. Helaas wordt er op de naleving van deze wetgeving niet toegezien en treedt de overheid desbetreffend niet handhavend op. Zo wordt in de uitvoeringsvoorschriften van de Wet Natuurbescherming bepaald dat een jachtgebied 40 aaneengesloten hectares dient omvatten, niet doorkruist door een weg of waterweg van minimaal 10 meter breed. De politie heeft in Nederland de taak om te controleren of aan deze voorwaarde is voldaan, maar in de praktijk gebeurt dit niet. In het versnipperde Nederland en ook in Voerendaal zullen vele jachtvelden niet aan de gestelde eis voldoen, zonder dat er wordt gecontroleerd of gehandhaafd. Ook dient de wildstand volgens de wet te worden geconserveerd. Hoewel de hoeveelheid wilde dieren in het gebied van de Kunderberg in de laatste decennia drastisch is gedaald, heeft deze achteruitgang er geenszins toe geleid dat de jacht werd beperkt. De jagers voeren betreffende de wildstand hun eigen tellingen uit en de provincie gelooft onvoorwaardelijk wat de jagers beweren.
Wat kan de gemeente doen?
In Kerkrade en recentelijk ook in Heerlen heeft de gemeente als terreinbeheerder de jacht op gemeentelijke grond verboden. Het zou mooi zijn als de gemeente Voerendaal dit voorbeeld zou volgen.

Wat kunt u doen?
Wilt u als individu alvast iets doen om de onzinnige jacht op wilde dieren uit te bannen? Koop dan geen wild meer voor thuis op tafel en bestel geen wild in een restaurant! Met deze maaltijden subsidieert u namelijk de jacht. Natuurlijk kunt u de jagers die u tegenkomt ook aanspreken op de onwenselijkheid van hun wrede hobby; gebruik echter nooit verbaal of fysiek geweld.
Werkgroep Kunderberg-Natuur
Terug naar de inhoud