Home    Wettelijk    Jachthut    Links    Contact
 
De Kunderberg

De Kunderberg is een uniek natuurgebiedje dat ingeklemd ligt tussen Kunrade, Ubachsberg en Welten. Het bestaat uit een bosje, holle wegen en de beroemde kalkgraslanden waar orchideeën goed gedijen. Ruim 80 zeldzame plantensoorten komen hier voor, waaronder de grote muggenorchis. Typisch zijn ook de graften en terrassen op een helling om de erosie tegen te gaan. Zeldzame dieren zoals de vroedmeesterpad en de hazelworm leven hier; daarnaast vinden we er dassen, eekhoorns, reeën, hazen, konijnen, en enkele fazanten. Veel inwoners van Voerendaal en verre omstreken gaan graag wandelen in dit unieke Natura 2000 gebied. Ook wordt de weg door het gebied gebruikt door kinderen uit Ubachsberg die naar school toe fietsen. 
  
Achteruitgang

Voor al deze mensen is het een bijzondere ervaring wanneer zij een haas of ree tegenkomen. Dit wordt echter elk jaar een grotere zeldzaamheid. De bewoners aan de voet van de Kunderberg wonen er vaak al tientallen jaren en weten dat er vroeger veel meer hazen, reeën, konijnen, vossen, fazanten en patrijzen waren. Het is nu een zeldzaamheid geworden om deze dieren in het wild te zien. Ook het aantal vogels en kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën is sterk terug gelopen. Het is bekend dat er een algemene teruggang is van de biodiversiteit in Nederland.
     
Wat willen wij?

De groep Kunderberg-Natuur heeft verschillende ideeën om het aantal wilde dieren in dit Natura 2000 gebied weer te vergroten.


1. Het vergroten van schuilgelegenheid voor de dieren en het aanleggen van verbindingen tussen de verschillende gebieden zodat de dieren zich veilig kunnen verplaatsen. De schuilgelegenheid voor de dieren kan vergroot worden door de randen van akkers en de nog aanwezige graften meer te beplanten met hagen en struiken. De Provincie Limburg heeft al het mooie plan opgevat om een miljoen bomen te planten; dit kan ten dele ook in de vorm van struiken en hagen voor graften op de Kunderberg.

2. Stop de jacht! Onlangs is weer een jachthut geplaatst waarvandaan jagers op de dieren kunnen schieten. Het is vreselijk om te zien dat de enkele wilde dieren die er nog zijn door jagers worden neergeschoten en meegesleept. Bovendien veroorzaakt het een onveilig gevoel dat mensen met geweren rondlopen in een omgeving waar ook jongeren naar school fietsen en wandelaars van de natuur genieten.
  
De haas

In de jaren '70 zijn veel hazen gestorven, waarschijnlijk vanwege de gevolgen van ruilverkaveling. De hazenstand heeft zich sindsdien niet meer hersteld. Belangrijke oorzaken van sterfte onder jonge dieren zijn het maaien van graslanden en het verlies van schuilgelegenheid langs de akkerranden. Ook de hazenpest heeft slachtoffers gemaakt. Dit prachtige dier dient beter beschermd te worden. Plaatsing op de Rode lijst zou er voor zorgen dat het dier niet meer geschoten mag worden, maar tot die tijd zou het op de Kunderberg met rust gelaten moeten worden.
  
  
Wat kunt u doen?

Wilt u ook dat de dieren op de Kunderberg beschermd worden tegen de hobbyjagers? Meer informatie? Wilt u zich aansluiten? U kunt graag contact met ons opnemen.
 
 Neem contact met ons op
    
 
Home       Wettelijk       Jachthut       Links       Contact